6/2/2021

De kracht van dienstbaarheid

In deze ik-gerichte maatschappij van selfies, egotripperij, Me Myself and I, mijn identiteit, mijn plannen, mijn leven, baas in eigen buik, enz., is dienstbaarheid een vies woord en wordt dit vaak gezien als een teken van zwakte of minderwaardigheid.

Toch is dienstbaarheid in de kern juist enorm krachtig!

Ruim een jaar geleden is mijn tante overleden, een zeer dienstbare vrouw. In haar leven vaak op de achtergrond, lief, helpend. Op begrafenis kwam haar dienstbare leven pal op de voorgrond en was zij (in Jezus) aan het woord. Getuigend vanuit de kracht van dienstbaarheid. Heel veel mensen waren daarbij aanwezig. Opvallend. Daar ging wat van uit!

Een ander voorbeeld van de kracht van dienstbaarheid is Solomon Boateng. Een man van middelbare leeftijd die in Ghana enorm veel impact heeft door de kracht van dienstbaarheid.

Als jonge onderwijzer begon hij ruim 20 jaar geleden met het opvangen van kansarme kinderen van nul tot zes jaar, omdat anders de kans zeer groot was dat zij stierven. Veertig procent van deze kinderen stierf in een gebroken samenleving, waarbij ouders uit frustratie door de druk van overleven hen overdag aan hun lot overlieten. Maar de kindersterfte stagneerde door de dagopvang, en juist daardoor kwam hij zelf in de problemen. Hulp vanuit Nederland was voor hem een de redding en aanvullende noodhulp werd gecontinueerd. Dienstbaar als hij was en bleef, breidde het werk zich verder uit met opvang van wezen, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn. Bijzonder!

Ruim 7 jaar geleden heeft hij een tweetal beproevingen meegemaakt, die hem bijna het leven ontnamen. Het is een wonder dat hij nog leeft. Artsen kunnen ook niet anders als deze diagnose stellen. Een wonder! Ten dode omgeschreven, en toch (op gebed) weer genezen. Hij wist wat dit voor hem betekenende: niet alleen dienstbaar zijn weg vervolgen, maar ook laten zien wat de kracht van dienstbaarheid is. Een levend testament zijn voor de wereld om hem heen. Dienstbaar voor de glimlach van een kind, voor toekomst van een komende generatie!

Inmiddels is er veel tot stand gekomen in zijn regio. Hij kan het zelf niet bevatten en zegt dat ook regelmatig. Het is alsof hij droomt. Voor het grootste gedeelte is in zijn regio (ca. duizend km2) noodhulp verstrekt en ontstaat er een duurzame samenleving door de komst van vakgericht onderwijs en praktische hulp aan de vele kleine boeren.

Vorig jaar lag even alles stil door de corona crisis. Via de media waren boeren en tuinders bang geworden en durfden zijn hun huizen niet uit. Een hongersnood was in aantocht, terwijl de corona crisis geen rol van betekenis had. Samen met de weeskinderen heeft Solomon 500 mondkapjes genaaid, zodat alle boeren en tuinders weer konden planten en zaaien. Hun regio was gered! Later zijn cameraploegen vanuit de hoofdstad langs gekomen voor verslaglegging van: de kracht van dienstbaarheid. En die kracht neemt toe.

Al langer is Solomon op het netvlies van de Ghanese overheid. Vlak voor de verkiezingen maakte de zittende formatie mooie sier met één van de vele bouwprojecten die er tot stand komen in Nsoatre, want zo heet het gebied waarin hij werkt. Een operatiekamer en uitslaapzaal financierde de overheid voor het nieuw te bouwen ziekenhuis. En Solomon werd daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht door de minister van volksgezondheid die hem ook via zijn telefoon in verbinding bracht met de president.

Voor Solomon is dit alles overweldigend én tegelijkertijd brengt niets of niemand hem in de verleiding om de kracht van dienstbaarheid los te laten.

De president had hem namelijk beloofd om na de verkiezingen op audiëntie te komen in zijn “torentje”. En die uitnodiging heeft Solomon onlangs ook gehad. Alleen kreeg hij die uitnodiging precies op het moment dat de scholen, na negen maanden sluiting, weer openden. Dit was voor hem een “no go” en vroeg daarom of hij een week later kon komen. In Ghana is het helemaal bijzonder als je daarom vraagt en veel mensen waren dan ook verbaasd, maar voor Solomon had het de hoogste prioriteit om erbij te zijn als de scholen open gaan. Dienstbaar aan het belang van scholing, voor het welzijn van de kinderen.

Vorige week was het zo ver: zijn bezoek aan de president. Om veiligheidsreden kwam hij na verschillende checks in gesprek met de president. Die vertelde dat Solomon al geruime tijd werd gevolgd en dat hij diep onder de indruk was van de impact die er werd gegenereerd in zijn regio. Hij wilde graag dat dit verder werd doorgezet in de rest van Ghana en bood Solomon een ministerspost aan. Solo was onder de indruk van het aanbod, maar bedankte er eigenlijk ook direct weer voor!! De president was verbaasd en vroeg om toch een week bedenktijd te gebruiken. En na een week bedenktijd heeft Solomon er alsnog voor bedankt, omdat hij niet zijn huidige rol kan loslaten ten dienste van zijn missie. Indrukwekkend!

Nu maakt hij zeker gebruik van de relatie die er is gelegd en van de mogelijkheid om zijn aanpak te laten over nemen in andere delen van Ghana, maar op een laagdrempelige manier als adviseur. Dienstbaar😊!