7/8/2020
Leo Nieuwenhuis

Waan of Waarde

Voor je het weet ben je de hele dag bezig met het oplossen van allerlei problemen. Zoals het huidige tekort aan goed geschoold vakpersoneel of mensen die via de achterdeur worden ‘weggekaapt’door een concullega.

Belangrijke thema’s, zeker, maar ze kunnen je afleiden van de lange termijn.
Net als je smartphone. Of het nou je eigen e-mails zijn die om reactie schreeuwen of de collega die tijdens de vergadering snel ‘tussendoor’zijn appjes nog even beantwoordt. In je volgepropte agenda blijf je afspraken verschuiven, omdat er ‘ineens’ iets anders tussen doorkomt. Het is allemaal zo belangrijk dat het direct moet gebeuren en het ten koste gaat van waar je mee bezig was. De grens van fatsoen vervaagt daarmee ook. Mag ik een afspraak gewoon laten schieten als er iets tussen komt wat ik blijkbaar een hogere prioriteit geef?

Maar is dat ook echt zo belangrijk? Of“gebeurt” het gewoon in de waan van de dag? Wat zegt dat over de stabiliteit en veerkracht van onze organisatie? Geen time-managementtraining helpt echt als je niet eerst weet wie je bent, wat je belangrijk vindt en wat je wilt in dit leven.

 “Waar op de ranglijst staan mijn overtuiging, mijn principes, mijn partner en mijn gezin?”

Wat mij hielp was het maken van een statuut met daarin precies opgenomen wat ik het belangrijkst vind in mijn leven. Waarop de ranglijst staan mijn overtuiging, mijn principes, mijn partner en mijn gezin? Hoe belangrijk vind ik het om te investeren in mijzelf, in bezit, werken, vrienden? In mijn statuut heb ik ook omschreven wat ik als mijn ‘missie’ in het leven beschouw. Wat ik persoonlijk te doen heb in de tijd die ik heb gekregen. Bij startbijeenkomsten vertel ik daar over, omdat dat ook iets zegt over The New Builders. Ik beschouw dat als een uitnodiging tot kwetsbaarheid en daarmee een uitnodiging tot verbinding en vertrouwen.

“Wat mij aan het hart gaat is dat het potentieel van mensen onder druk staat.” 

Dus, wie ben jij? Waar kom je vandaan?
Wat vind je belangrijk? En misschien wel de meest uitdagende vraag:
wat heb jij persoonlijk te doen?

Als je die vragen hebt beantwoord voor jezelf, gaat het pas echt beginnen…

Bij The New Builders hebben we het vaak over een tijd van transitie waarin we leven: er komt veel op ons af en we zijn er nog lang niet doorheen. Mensen die mij kennen weten dat ik wat langdradig kan zijn, maar ik hoop dat ik je wat dit betreft een beetje wakker preek… 🙂 Wat mij aan het hart gaat is dat het potentieel van mensen onder druk staat. In de bouw is die urgentie misschien wel het grootst, omdat we als verschillende bouwprofessionals enorm op elkaar zijn aangewezen. De vraag is daarbij hoe we als mensen met elkaar om willen gaan.

“Leiderschap begint met het lef om jezelf onder ogen te komen, te bepalen wat je te doen hebt én wat je daarvoor nodig hebt.”

Mijn boodschap vandaag?

Als je alleen maar doet wat je voorgeschreven wordt en niet nadenkt over de toegevoegde waarde, dan is wat je doet per saldo uitzichtloos. Leiderschap begint met het lef om jezelf onder ogen te komen, te bepalen wat je te doen hebt én wat je daarvoor nodig hebt. Welke stappen je daarin nu kunt zetten is afhankelijk van je levensfase en van je (werk)omgeving. Investeer in de kennisontwikkeling binnen je bedrijf, met bijvoorbeeld een interne academie.Investeer in de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers. Dat is de beste voorbereiding op transitiehobbels en ‘the next crisis’.

O, ja en laat je vooral niet ontmoedigen door tegenslag, maar leef met het einddoel voor ogen.